หางานในนิวซีแลนด์ : How To Find a Job in New Zealand

หางานในนิวซีแลนด์ ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป แอบพึ่งโชคพึ่งดวงอยู่หน่อยๆ ถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลา วังหวะเหมาะสมก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไร ก็เห็นเพื่อนๆ มีงานกันตลอด นอกจากว่าจะตั้งใจไม่ทำงานเพื่อท่องเที่ยวหรือทำอย่างอื่น แต่เพื่อความไม่ประมาทการทำการบ้านเรื่องฤดูกาลต่างๆ เขตและเมืองในการทำงานก็จำทำให้เพิ่มโอกาสในการหางานในนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้น นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มี 4 ฤดู ในแต่ละฤดูอัตราการจ้างงาน ในแต่ละพื้นที่ก็จะเพิ่มลดเปลี่ยนผันตามฤดูกาล ฤดูร้อน - ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง - มีนาคม ถึง พฤกษภาคม ฤดูหนาว - มิถุนายม ถึง…