New Zealand Working Holiday Schemes 2024

ช่วงเวลาของการกดวีซ่า New Zealand Working Holiday ก็ใกล้จะมาถึงแล้ว หลังจากที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศวันเปิดรับสมัครโควต้า สำหรับคนไทยในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 แต่ก่อนที่เราจะไปกดโควต้ากับเว็บไซต์ของนิวซีแลนด์ได้นั้น เราต้องได้รับใบรับรองจาก ดย หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเสียก่อน ซึ่งกำหนดการกดโควต้าของ ดย นั้น ต้องติดตามรอประกาศจาก ดย ต่อไป ก่อนที่เราจะมาดูรีวิวการใช้ชีวิตและการทำงานในนิวซีแลนด์และรอประกาศจาก ดย นั้น เรามาดูคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครและเตรียมเอกสารในการสมัครกันไว้ก่อนดีกว่า คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้…